loading

Ova stranica (zajedno sa dokumentima navedenim na njoj) govori o uslovima korišćenja pod kojima možete da koristite našu Internet prezentaciju Hister (Hyster), bilo kao gost ili kao registrovani korisnik. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite sajt. Korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ste saglasni da ih se pridržavate. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da se uzdržite od upotrebe našeg sajta.

Informacije o nama

Hyster je sajt kojim upravlja Hyster-Yale Materials Handling Limited ("Mi"). Registrovani smo u Engleskoj i Velsu pod brojem preduzeća 02636775 i imamo sedište i glavnu privrednu adresu na:
Flagship House, 
Reading Road North, 
Fleet, Hampshire 
GU51 4WD. 

Pristup našem sajtu

Pristup našem sajtu je dozvoljen na privremenoj bazi, i zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo uslugu koju pružamo na našem sajtu, bez najave (vidi dole). Mi necemo biti odgovorni ako iz bilo kog razloga naš sajt nije dostupan u bilo koje vreme, ili na bilo koji period.

S vremena na vreme, možemo ograničiti pristup nekim delovima našeg sajta, ili čitavom našem sajtu, za korisnike koji su se registrovali kod nas.

Kada koristite naš sajt, potrebno je da se pridržavate odredaba naše prihvaćene Hyster politike korišćenja.

Ako odaberete, ili ste dobili, korisničku šifru, lozinku ili bilo koji drugi podatak, kao deo naše bezbednosne procedure, dužni ste da se prema takvim informacijama odnosite kao prema poverljivima i ne smete ih otkriti trećim licima. Mi imamo pravo da ukinemo bilo koju korisničku identifikacionu šifru ili lozinku, bez obzira da li ste je vi izabrali ili smo vam je mi dodelili, u svakom trenutku, ako po našem mišljenju, niste ispunili neku od odredbi iz ovih uslova korišćenja.

Vi ste odgovorni za sve postupke koji su vam neophodni za pristup našem sajtu. Takođe ste odgovorni da obezbedite da su sva lica koja pristupaju našem sajtu preko internet veze upoznata sa ovim uslovima, i da ih poštuju.

Prava intelektualne svojine

Mi smo vlasnici tj. davaoci licence za sva prava intelektualne svojine na našem sajtu, i za materijal objavljen na njemu. Ovi radovi su zaštićeni zakonima i ugovorima o autorskim pravima širom sveta. Sva ta prava su zadržana.

Možete da odštampate jedan primerak, i možete da preuzmete delove, bilo koje stranice/a sa našeg sajta za ličnu referencu i možete skrenuti pažnju drugima u okviru Vaše organizacije na materijal objavljen na našem sajtu.

Ne smete menjati papir ili digitalne primerke bilo kog materijala koji ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, a ne smete koristiti ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od bilo kog pratećeg teksta.

Naš status (i status bilo kog identifikovanog saradnika), kao autora materijala na našem sajtu uvek mora biti priznat.

Ne smete koristiti bilo koji deo materijala na našem sajtu u komercijalne svrhe bez dobijanja dozvole za to od nas ili naših davalaca licence.

Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo našeg sajta u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja, vaše pravo da koristite naš sajt odmah će prestati i morate, po našem nalogu, vratiti ili uništiti sve kopije materijala koje ste napravili.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari i drugi materijali objavljeni na našem sajtu ne treba da čine savet kom treba poklanjati poverenje. Stoga ne prihvatamo nijednu obavezu niti odgovornost koja proističe iz oslanjanja na bilo kakve materijale od strane bilo kog posetioca na našem sajtu, ili bilo koga ko može da bude obavešten o bilo kom njenom sadržaju.

Naš sajt se redovno menja

Imamo za cilj da redovno ažuriramo naš sajt, i da mu u bilo koje vreme možemo promeniti sadržaj. Ukoliko se ukaže potreba, možemo da obustavimo pristup našem sajtu, ili ga možemo zatvoriti na neodređeno vreme. Bilo koji materijal na našem sajtu može biti zastareo u svakom trenutku, a mi nismo u obavezi da takav materijal ažuriramo.

Naša obaveza

Materijal prikazan na našem sajtu je dat bez bilo kakve garancije ili uslova za njegovu tačnost. U meri u kojoj to zakon dozvoljava, mi, ostali članovi naše grupe kompanija i trećih lica povezanih sa nama ovim izričito isključujemo:

  • Sve uslove, garancije i druge pogodbe koje bi u suprotnom bile podrazumevane statutom, zajedničkim zakonom ili zakonima kapitala.
  • Odgovornost za bilo kakav direktni, indirektni ili posledični gubitak ili štetu nastalu od strane korisnika u vezi sa našim sajtom ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja, odnosno rezultatima korišćenja našeg sajta, bilo kog sajta povezanog sa njim i bilo kog materijala postavljenog na njemu, uključujući:
  • gubitak prihoda ili zarade
  • gubitak poslovanja
  • gubitak profita ili ugovora
  • gubitak od očekivanih ušteda
  • gubitak podataka
  • gubitak ugleda
  • izgubljeno vreme za menadžment ili radne sate, i

bilo koji prouzrokovani delikt (uključujući nemarnost), kršenje ugovora ili nešto drugo, čak i ako je predvidivo.

Ovo ne utiče na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, niti na našu odgovornost za namerno davanje lažnih podataka ili davanje lažnih izjava o značajnim pitanjima, niti na bilo koje druge obaveze koje se ne mogu isključiti ili ograničiti važecim zakonom.

Informacije o Vama i Vašim posetama našem sajtu

Mi obrađujemo podatke o vama u skladu sa našom politikom privatnosti. Korišćenjem našeg sajta, vi pristajete na takvu obradu i vi garantujete da su svi podaci koje ste dali tačni.

Postavljanje materijala na naš sajt

Kad god koristite funkciju koja vam omogućava da postavite materijal na naš sajt, ili da stupite u kontakt sa drugim korisnicima na našem sajtu, morate poštovati standarde o sadržaju koji su utvrđeni u našoj prihvatljivoj politici korišćenja. Vi garantujete da je takav doprinos u skladu sa tim standardima, a vi ćete nam nadoknaditi štetu za bilo kakvo kršenje tog upozorenja.

Svi materijali koje postavite na naš sajt smatraće se nepoverljivim i nezašticenim, a mi imamo pravo da koristimo, kopiramo, distribuiramo i otkrivamo trećoj strani bilo koji materijal za bilo koju namenu. Mi takođe imamo pravo da otkrijemo vaš identitet bilo kom trećem licu koje tvrdi da bilo koji materijal koji ste vi postavili ili ucitali na naš sajt predstavlja kršenje njegovih prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost.

Mi ni jednom trećem licu nećemo biti odgovorni, niti ćemo snositi bilo kakvu obavezu, za sadržaj i tačnost bilo kog materijala koje ste postavili vi ili bilo koji drugi korisnik našeg sajta.

Mi imamo pravo da uklonimo bilo koji materijal ili objavu koju izvršite na našem sajtu ako, po našem mišljenju, takav materijal ne odgovara standardima o sadržaju koji su utvrđeni u našoj prihvatljivoj politici korišćenja.

Virusi, hakovanje i drugi prekršaji

Ne smete zloupotrebiti naš sajt tako što ćete svesno ubaciti virus, trojanac, crv, logičku bombu ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete pokušati da neovlašćeno pristupite sajtu, serveru na kome se čuva naš sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani na naš sajt. Ne smete da napadnete naš sajt putem napada uskraćivanja usluge (DOS napadi) ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge (distribuirani DOS napadi). Mi ćemo prijaviti takvo kršenje nadležnim organima za sprovođenje zakona i mi ćemo sarađivati sa tim organima na otkrivanju njihovog identiteta. U slucaju takvog prekršaja, vaše pravo da koristite naš sajt odmah će prestati.

Mi ćemo prijaviti takvo kršenje nadležnim organima za sprovođenje zakona i mi ćemo sarađivati sa tim organima na otkrivanju njihovog identiteta. U slučaju takvog prekršaja, vaše pravo da koristite naš sajt odmah ce prestati.

Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu prouzrokovanu od strane distribuiranog napada uskraćivanja usluge, virusa ili drugih tehnološki štetnog materijala koji može zaraziti vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili neki drugi vlasnicki materijal zbog vašeg korišćenja našeg sajta ili preuzimanje bilo kog materijala objavljenog na njemu, ili na bilo kom sajtu vezanom za njega.

Povezivanje sa našim sajtom

Možete da se povežete na našu početnu stranicu, pod uslovom da to činite na način koji je pošten i zakonit i koji neće oštetiti naš ugled ili ga zloupotrebiti, ali ne smete uspostaviti vezu na takav način kao da predlažete bilo kakav oblik udruživanja, odobravanja ili potvrde s naše strane kad ih nema.

Ne smete postaviti link ni sa jednog sajta koji nije u vašem vlasništvu.

Naš sajt ne sme da bude postavljen ni na jednom drugom mestu, niti možete da kreirate link za bilo koji deo našeg sajta osim za početnu stranicu. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja. Sajt sa kog se povezujete mora u potpunosti da bude u skladu sa standardima o sadržaju koji je ustanovljen u našoj prihvatljivoj politici za korišćenje.

Ako želite da izvršite bilo kakvu upotrebu materijala na našem sajtu, osim onih koje su gore navedene, molimo vas da vaš zahtev uputite na infoeurope@hyster.com

Linkovi sa našeg sajta

Tamo gde naš sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima i izvorima koje pružaju treća lica, ovi linkovi su dati samo za vašu informaciju. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili izvora, i ne preuzimamo odgovornost za njih, ili za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti iz vašeg korišćenja istih.

Nadležnost i važeci zakoni

Engleski sudovi imaće neekskluzivnu nadležnost nad bilo kakvom tužbom po osnovu, ili u vezi sa posetom našem sajtu, iako zadržavamo pravo da pokrenemo postupak protiv vas zbog kršenja ovih uslova u zemlji u kojoj živite ili u bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Ovi Uslovi korišćenja i bilo koji spor ili tužba koji nastanu iz ili u vezi sa njima ili njihovom temom ili formiranjem (uključujući i neugovorne sporove ili potraživanja) tumačiće se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa.

Zaštitni znaci

Hyster®, Yale® i UTILEV® imena, dizajn, logoi i slične oznake, registrovani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci Hyster-Yale Group, Inc, odnosno njegovih zavisnih preduzeća i drugih privrednih društava ili drugih vlasnika tih znakova. Sva prava zadržana.

Izmene

Možemo promeniti ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku putem izmene ove stranice. Od vas se očekuje da proveravate ovu stranicu s vremena na vreme kako biste primetili obaveštenja o svim promenama koje vršimo, jer su one obavezujuće za vas. Neke od odredbi sadržanih u ovim uslovima korišćenja mogu se zameniti odredbama ili saopštenjima objavljenim na nekom drugom mestu na našem sajtu.

Vaša zabrinutost

Ukoliko vas zabrinjava materijal koji se pojavljuje na našem sajtu, molimo kontaktirajte infoeurope@hyster.com

Hvala Vam što ste posetili naš sajt.